Krybdyr

Hvad er et krybdyr?

Krybdyr bliver også kaldet reptiler, grundet det latinske navn ”reptilia”, som betyder at krybe. Der findes ca. 6.000 forskellige arter af krybdyr rundt om i verden, og de er opdelt i fire ordner: Crocodilia (krokodiller og alligatorer), Rhynchocephalia (tuataraer), Squamata (øgler, slanger og ormeøgler) samt Chelonia (skildpadder). En af de særlige kendetegn ved krybdyr er deres skællede hud og at de er vekselvarme. Vekselvarme betyder at de har evnen til at tilpasse sig temperaturen i deres omgivelser. Mange krybdyr er også carnivorer eller insektivorer men der findes også arter der udelukkende er herbivorer.

Krybdyr er det man kalder hvirveldyr, og de er kendt for deres tykke, tørre, og skællede hud, som er med til at beskytte dem mod at udtørre. De har haler, og nogle af dem, som slanger, har manglende eller svagt udviklede ben. Mange krybdyr har også en spillende tunge, der fungerer som deres lugteorgan. De fleste krybdyr ligger æg, og de lægger dem gerne i jord eller sand, æggene er beskyttet mod udtørring af en fast skal. Larvestadiet bliver sprunget over og i stedet udklækkes der små kopier af de voksne dyr.
Krybdyr er exotherme. Det betyder at deres kropstemperatur er styret af omgivelsernes temperatur, og derfor lever en overvejende del af dem i tropisk klima.
Da Danmark ligger meget tæt på dem nordlige grænse, betyder det også at vi ikke er et af de lande der ikke har et overvæld af krybdyr, vi har faktisk kun haft 8 arter siden istiden, og der er nu kun 5 tilbage, der er 2 arter af slanger, som er hugorm og snog, og så findes der 3 firben arter, markfirbenet, alm. Firben og stålorm. Alle de krybdyr vi har i vores natur, er fredede.

Hvis du nu er blevet helt hooked på idéen om at få dig et krybdyr, så er der en masse ting du skal tage stilling til og du skal vide inden du går ud og investerer i din nye hobby. 

Agamer

Amphibier

Anoler

Gekkoer

Kaiman & Krodiller

Kamæleoner

Krabber og krebs

Leguaner

Leopardgekko

Pattedyr

Skildpadder

Skink

Slanger

Terrariebøger

Vandrende Pinde

Varaner

Lys og varme

Krybdyr har altid brug for UV- A og UV- B, men intensiteten og mængden afhænger af hvilken art du vælger at anskaffe dig. Det er dog meget vigtigt at du har begge dele i dit terrarie/anlæg. Da mangel på uv kan gøre at dit krybdyr kan blive syg, går i spise stop og i værste fald, kan den dø.

UV-A:  er det der giver varme, men det er også med til at give dit krybdyr trivsel, det er det der gør at dit krybdyr har appetit, er aktivt og udviser korrekt adfærd. 

UV-B: er vigtigt for optagelsen af vitamin D3 og kalkoptagelsen.
Det der sker er at pro-vit D og pre-vit D (forstadierne til D3 vitamin) dannes i huden hos krybdyr når den bliver bestrålet med UV-B, og derfra omdannes det til D3 vitamin når det bliver varmepåvirket, altså når der er UV-A tilstede.

Derefter føres vitaminen videre med blodet og frem til leveren hvor det bliver omdannet til celcediol. Fra leveren bliver calcediol ført videre til nyere med blodet, og videre ud i kroppens celler. I nyrerne bliver det omdannet til noget der hedder calcetriol, som er med til at styre calciumoptagelsen fra tarmen, og udnyttelsen af calcium i knoglerne. Så det hele spiller en stor rolle for hjerte/kredsløbet, immunforsvaret og den almindelige celledeling hos krybdyr, derfor er det yderst vigtigt at du har det helt rigtige lys hos dit krybdyr for at være sikker på at den trives bedst muligt, fra tarmen, calciumudnyttelse fra knoglerne etc. I kroppens celler spiller calcediol en stor rolle for hjerte/kredsløb, immunforsvar og almindelig celledeling.

Da uv ikke kan trænge igennem vinduesglas og andre materialer, anbefales det altid at du sætter lyset inde i terrariet, så du er sikker på at dit krybdyr får den nødvendige uv stråling. Du skal dog sørger for at den ikke kan nå op til pæren, da den bliver meget varm når den er tændt.

Lyset skal heller ikke være tændt 24 timer i døgnet, dette er meget vigtigt, da det kan stresse dit krybdyr enormt meget. Hvis det er en art fra ækvator skal den som regel have 12/12 (12 timers lyd, 12 timers mørke) men er den fra nordlige og sydlige regioner skal der nogle skift til, så man efterligner sæsonerne, derfor skal de have noget der hedder 9/15 om vinteren (9 timer tændt 15 timer slukket )og 14/10 om sommeren (14 timer tændt og 10 timer slukket) den nemmeste måde at sørger for at lyset slukker og tænder på samme tid hver dag, er med en timer, så skal du ikke selv huske på at der skal slukkes og tændes. 

Det bedste du kan gøre, er at læse op på hvor dit krybdyr kommer fra, hvor varmt der er, hvad er intensiteten, og luftfugtigheden og så ud fra dette vælge forskellige former for lys som kan hjælpe med at efterligne det naturlige lys så meget som muligt.

UV-A fås i pærer og UV-B både som pærer eller som lysrør. 

se vores udvalg af lys her.

Det er en god ide at investerer i et termometer og et hygrometer i de fleste terrarier, da du så kan holde øje med at temperaturen er som den skal være, og at luftfugtigheden også er god nok til det krybdyr du holder.

Vitamin og mineraler

De fleste krybdyr Har brug for et supplement af vitamin og mineraler i foderet, og den bedste måde at give dem det på, er i pulver form, der er mange forskellige slags, nogen er specifikke vitaminer, som D vitamin eller calcium og andet er multivitamin, hvor der er mange forskellige gavnlige vitaminer. Det er vigtigt at kigge på hvilket krybdyr du har og hvilke vitaminer og mineraler der er vigtigt for dem, F.eks. Skal kamæleoner have vitamin A, får de ikke det, vil de med tiden kunne udvikle øjenproblemer. 

Selvom du fodre dit krybdyr varieret, kan du næsten være garanteret at du ikke kan efterligne det de spiser i naturen, og derfor vil du ikke kunne fodre dig til de vitaminer og mineraler den har brig for, og samtidigt så har opdrættede foderdyr som regel ikke fået det samme at spise som deres vilde artsfæller, og derfor giver de heller ikke de samme næringsstoffer m.m. når du fodre med dem, derfor skal du sætte dig ind i hvad dit krybdyr har brug for at give et tilskud af det engang imellem.

Se vores udvalg her. 

Bundlag

Når det kommer til bundlag, er det altid en god ide at kigge på hvad dit krybdyr normalt lever i, men der kan dog være tilfælde hvor det ikke er en god ide at efterligne med de varianter vi har herhjemme, f.eks. sand, noget sand støver mere end andet, og det kan være livsfarligt at have dit krybdyr gående på sand, også selvom den kommer fra ørkenen, hvis det støver meget. Hos minizoo sælger vi mange forskellige slags bundlag, forskellige slags grus, sand, barkflis som både er groft og fint, og ugødet spagnum, og meget mere. Det er også vigtigt at kigge på hvor fugtigt der er hvor dit krybdyr kommer fra, for lever den et sted med meget fugt, kan det være en ide at have noget bundelag der holder på fugten, så du ikke skal douche lige så ofte, det er bundlag som spagnum, coco husk og Cypres bedding. men vælger du det forkerte bundlag kan det også begynde at rådne hvis det bliver for fugtigt, det er bundlag som barkflis og hemp, der ikke skal bruges hvis der skal være fugtigt.

Se vores udvalg her.

 

Hvilket krybdyr skal jeg have?

Det kan være svært at vide hvor man skal begynde, når man først er begyndt at interesserer sig for krybdyr, der er mange forskellige arter, nogle har meget flotte farver, nogle er store, og andre er små, nogen kræver meget og andre næsten ingenting. Det er vigtigt at du læser lidt om de forskellige muligheder og finde ud af hvilket krybdyr der vil passe perfekt ind i dit liv og hjem.

Her vil vi komme med lidt eksempler på nogle af de populærere arter der bliver holdt herhjemme i Danmark.

Skægagamen (Pogona vitticeps)

Skægagamen er et meget populært krybdyr, og det er også et af de krybdyr mange begynder med, da de er nemme at passe, de bliver ikke særlig store og så er de meget rolige af natur. Skægagamer er derfor også meget populær hos børnefamilier, da børn kan få lov til at være med til pasning og også kan få lov til at holde den. Men man skal dog være opmærksom på at krybdyr ikke er kæledyr, men det man kalder et hobbydyr, og derfor ikke nyder at blive kælet og leget med, dog kan skægagamer uden problemer skelne mellem mennesker og se forskellige farver.

En fuldvoksen skægagame har en størrelse på 45-50 cm, den er fuldvoksen når den er omkring 2 år. Grundet størrelsen på en fuldvoksen skægagame skal du selvfølgelig være opmærksom på at du skal have et terrarie der er stort nok, til at den kan udvise sin naturlige adfærd og nem kan komme rundt og bevæge sig.  Og så bliver de mellem 10 og 15 år.

Skægagamer skifter ham, ligesom de fleste andre krybdyr, og det er vigtigt at sikre sig, at den smider alt hammet, hver gang, hvis noget sidder fast, kan det være en god ide at bade den i lunkent vand, så den bliver fugtet op og så fjerne ham resterne selv, da det kan være skadeligt for den hvis det bliver siddende. 

Terrariets størrelse og indretning

Der er mange ting man skal tage højde for når man skal til at indrette terrarie til sin nye skægagame. De anbefalede mindstemål til terrariet når du har en skægagame er 60 H x 60 B x 150 L, men det anbefales at have en højde på mindst 80 cm, og det gør man fordi, selvom en skægagame anses for at være et bundlevende dyr, så kan de godt lide at klatre, og komme op i højden. Du kan også vælge et med en længde på 125 hvis du kun har en enkelt skægagame, men de andre mindste mål er stadig de samme.

Hvis du får din skægagame når den er lille (de sælges fra de er ca. en måned gamle, og under 10 cm. Lange) anbefales det ikke at du har et så stort terrarie, da det kan stresse den, hvis den har for meget plads. Du skal gerne begynde med et terrarie der måler 80x40x40, og så opgraderer når den bliver større.

Hvis du gerne vil have mere end en Skægagamen skal du være opmærksom på at dit terrarie selvfølgelig også skal være større, og de anbefalede mindste mål for 2 skægagamer er 80x60x150 cm.(som der er link til længere oppe)

Da de kommer fra Australien og lever i de tørre områder med sand og masser af varme, så er det det man skal prøve at efterligne når man bygger deres terrarie.

Derfor skal man have fat i et bundlag der minder om det de lever i, i Australien, men du skal være opmærksom på ikke at vælge noget sand der er for fint, da det støver og kan gå i luftvejene og samtidigt kan skægagamer godt komme til at spise noget af sandet når den f.eks. fanger foderdyr, og hvis den får for meget sand, kan den blive forstoppet, derfor skal man enten vælge at bruge noget grus/groft sand med ler, fliser eller man kan bruge grov bøgeflis.

Da Skægagamen lever i et varmt land, er det vigtigt at du også sørger for at der er varmt nok inde i terrariet, det gør du ved hjælp af en varmepære, vi anbefaler at du bruger den der hedder Intense baskin når det er til et terrarie med skægagamer. I terrariet skal der være en kold ende hvor temperaturen skal ligge mellem 26-27 grader, og så skal der være en varm ende som skal være 35-36 grader og 40-43 grader under varmepæreren. For at simulerer dag og nat, skal du slukke for lys og varme, og så skal temperaturen i terrariet gerne falde til omkring 20 grader – som er normal stuetemperatur. Når du skal simulerer dag og nat for din skægagame, skal du gerne give den 12 timers lys og 12 timers mørke, du kan vælge at gøre det manuelt, eller du kan investerer i en timer, der kan tænde og slukke lyset for dig. 

Du skal også have noget uvb lys til din skægagame, og du kan vælge enten at have en pære med uvb, der anbefaler vi den der hedder repti uvb 150, eller du kan vælge et uvb rør.

Foder

Skægagamer spiser både grønt og foderdyr, og det er vigtigt at varierer det de får at spise, men samtidigt sørger for at de får nogle grøntsager og foderdyr der er sunde for dem og giver dem den næring de har brug for. En voksen skægagame skal have 80-90% grønt, og det meste skal være bladgrønt, og kun 10-20% foderdyr, hvis det er en unge, skal den have en del flere foderdyr, men det er vigtigt også at give den grønt, da det kan være svært at vende den til at spise det når den bliver ældre, hvis den ikke får det når den er lille. 

det er vigtigt at man giver dem de rigtige bladgrønt, for at være sikker på de kan optage det. Der er meget forskellige grønt man kan give dem, de bedste købe grønt du kan give dem, er f.eks. Kørvel, savojkål, spidskål, kinakål, grønkål, endivie salat, koriander, basilikum og andre baby leaf blandinger. Du kan også vælge at plukke noget fra naturen, der er også en masse gode og nyttige bladgrønt, der skal du gå efter ting som mælkebøtter, vejbred, skvalderkål, hyrdetasker og svinemælk. 

Det er en god ide at tilsætte noget vitamin og mineral pulver, så du er sikker på at holde din skægagame rask og give den alt den har brug for. Der er mange forskellige former for vitamin og mineral pulver, men hvis du fodre med en calcium m D3 pulver hver dag, og så 1 gang om ugen en nokton-rep multivitamin, eller bare en multivitamin, (den dag undlader du calcium m D3 da det er i multien)så holder du din skægagame sund og rask. 

HUSK altid at købe økologisk og vaske alt du selv samler godt igennem før du serverer det for din agame!

Når du skal fodre med foderdyr, er der også massere at vælge imellem, du kan vælge melorme eller zophobas (store melorme), men hver dog opmærksom på at de feder, og derfor ikke skal være dit fortrukne foderdyr. Du kan derimod også vælge at fodre med dubia kakerlakker, fårekyllinger, og græshopper, da de er sunde og fyldt med protein. Det anbefales at du ryster foderdyrene i kalk inden du fodre med dem. 

Når du fodre med levende dyr, er det en god ide kun at give en ad gangen og holde øje med at din skægagame spiser dem, inden du giver en ny, så er du sikker på de ikke slår sig ned i terrariet sammen med agamen, da insekter som fårekyllinger vil finde på at ”spise” af Skægagamen, hvis de ikke finder andet foder. 

Sociale behov

Skægagamer er ikke et socialt dyr, men socialt tolerant. De har ikke behov for at gå sammen med flere, men hvis du gerne vil have mere end en, så kan det sagtens lade sig gøre. Det anbefales at du vælger at have 2 hunner hvis du skal have to gående sammen. Hav aldrig to hanner sammen, da de vil dominerer hinanden og højst sandsynligt vil begynde at slås. 

Slanger

Der findes mange forskellige slange arter. I Danmark må man dog kun holde kvælerslanger, så der er begrænsninger på hvad du må have i hjemmet. 

De mest holdte slanger i Danmark er Konge Python, konge og korn snog og Konge Boa. De har alle deres fordele og ulemper, og det er noget man skal være klar over inden man vælger hvilken slange man gerne vil have. Slanger varierer meget i størrelsen, de kan være alt fra 0.5 meter til 10 meter, så ud fra hvilken slange du vælger at have i dit hjem, skal du være opmærksom på hvad de skal bruge af plads, og om de kan lide at klatre m.m. 

Snoen kan være en fin begynder slange, og den er meget aktiv i sit terrarie, så den er sjovere at kigge på. Men den er også meget aktiv når du har den ude, og det kan virke ubehageligt og skræmmende på nogen, fordi den kan være svær at holde styr på. 

Snoen kan være nem at læse, da nogen af dem sitre med halen for at advare, det kan være rart hvis det er din første slange, at du kan læse hvornår du skal holde dig på afstand via halen. 

Konge Python og Konge Boa er også nemme kvælerslanger, de er meget rolige når du har dem ude og det er nemt at have dem ude og håndterer dem.

men de er derfor også mere kedelige i terrariet, de kommer for det meste først frem om natten, resten af tiden sover de i deres huler. 

Konge Python skal man være ekstra opmærksom på, da de kan gå i spisestop. Hvis de bliver for stressede i en situation, så vil de stoppe med at spise, og der kan gå flere måneder før de begynder at spise igen. Dette kan gå hen og blive livsfarligt hvis der går for lang tid, og så skal slangen tvangsfodres, men som regel når det ikke så langt ud. 

Sanser

Slangernes sanser er et virkelig spænende emne, da de er anderledes end så mange andres dyr, så lad os dykke lidt ned i det, for at få mere viden om dette fantastiske dyr.

Hørelse

Når du kigger på en slange, kan det være svært at forstå hvordan den kan hører, da den ikke har et ydre øre, og det er faktisk fordi de ikke hører ligesom os mennesker, de har ingen trommehinde og heller ingen øregang. Slanger har i stedet en høre knogle, som hjælper dem med at mærke vibrationer, fra dyrenes skridt, og de kan faktisk ved hjælp af disse vibrationer mærke om det er et stort dyr, som de skal flygte fra, eller et lille bytte der nærmer sig, som kan blive det næste måltid.

Øjnene

Slanger ser heller ikke på samme måde som vi gør, slanger registrer bevægelse og kan derfor ikke se former som vi mennesker kan det.

Slanger har heller ingen øjenlåg, men i stedet har de en hinde, kaldet en brille, som beskytter deres øjne. Men da brillen er dannet af et hornlag, som kan beskadiges, skifter slangen sin brille samtidigt med at den skifter sit ham. 

Lugtesans

Lugtesansen er det vigtigste organ hos en slange. Slanger lugter ikke med en næse på samme måde som os, de bruger deres tvedelte tunge til at lugte med, tungen sidder i den øverste del af snude skjoldet i en spalte. Tungen opfanger duftpartikler, og trækker dem med op i ganen til det jacobsonskeorgan, som er det organ den bruger til at genkende duftpartiklerne. 

Den spaltede tunge gør at slangen kan lugte flere ting på en gang, de to splitte lugter i hver sin retning og på den måde kan slangen finde ud af om der er noget der dufter godt enten til højre eller venstre som den skal hen mod, uden at vende hovedet.

Terrarie og varme

Pasning af slangerne er meget ens, med nogle enkelte forskelle.

Terrariet størrelse kommer helt an på hvilken slange du vælger at købe. Terrarier fås i mange varianter, og størrelser, og det er vigtigt at finde et der passer til din slanges behov. Laver du dit terrarie selv, er det vigtigt at du tænker over at der skal være udluftning i, så du er sikker på at luften bliver skiftet ud. Den optimale løsning er at der både er lavet huller i bunden og for oven, så den nye luft kan komme ind fra bunden, og varmen i terrariet vil sørger for at luften stiger og kommer ud for oven. 

Der skal altid være varme i et slangeterrarie, og der er flere måder at gøre det på, du kan vælge at få en varmepære, men pæren skal sættes inde i terrariet, da uv ikke kan gå igennem glasset, så du skal sørge for at sætte noget for pæren, så slangen ikke kan brænde sig på den. Den nemme løsning er at bruge en varmemåtte, den ligges under terrariet, og så kan man samtidigt sætte en termostat til, som hjælper med at regulerer varmen, så det ikke bliver for varmt.   Hvor varmt der skal være i dit terrarie kommer an på hvilken slange du vælger.

Du skal også gerne have noget lys inde hos slangen, og der må gerne være uv-b i, da det hjælper slangen med at optage kalk og vitaminer fra det foder den spiser.

Nogle slanger som Snoen, og træ Python skal have grene i deres terrarie som de kan klatre i, og andre skal bare have nogle huler. Det anbefales altid at du har mindst 2 huler til din slange, en i den varme ende og en i den kolde, så din slange kan regulerer hvor varmt den vil have det, og samtidigt føle sig tryg i sin hule. 

Fodring

Du kan vælge at fodre med levende eller dødt frost foder når det kommer til slanger, og alt efter hvor stor slangen er, skal den enten have pinkies, som er helt små rotter og mus, og hvis det er en meget stor slange, skal den fodres med fuldvoksne rotter. Når din slange er lille, skal den gerne fodre en gang om ugen eller hver anden uge, alt efter hvor hurtigt du ønsker den skal vokse, og derfra vil der så gå længere og længere tid imellem fodring, og nogle fuldvoksne slanger skal kun fodres en gang hver måned til hver anden måned. Fodre du med dødt foder, kan du købe pakker med rotter og mus alt efter hvilken størrelse din slange skal spise, som skal i fryseren. (klik her for at se udvalget af dødt foder) Hvis du derimod fodre med levende foder, kan du enten købe det hos os, eller du kan vælge selv at avle rotter og mus, det kræver dog at du har pladsen og lysten til at have gnavere boende i dit hjem også. Avler du selv, skal du være opmærksom på at foderdyr og slanger helst skal stå i hver deres rum, så slangerne ikke kan lugte foderet hele tiden, og du skal huske at væske hænder hver gang du har rørt ved slanger og skal røre ved foderdyr og omvendt, for at undgå bakterie spredning og for ikke at blive bidt af din slange, fordi du lugter af foder. 

 

Europæiske landskildpadder

Der findes rigtigt mange forskellige skildpadder, og du kan se minizoo's store udvalg ved at klikke her. Men her vil vi dykke længere ned i nogen af de mest populærere herhjemme, og det er de 4 europæiske landskildpadde arter:

Bredrandet landskildpadde (Testudo marginata)

Græsk landskildpadde (Testudo hermanni)

Maurisk landskildpadde (Testudo graeca)

Russisk landskildpadde (Testudo horsfieldii)

Alle de 4 skildpadders pasning er helt ens, de kræver godt og vel det samme, og spiser de samme ting. 

Man kan vælge at have sin skildpadde indendørs i et terrarie, eller du kan vælge at have den udenfor i haven i et anlæg, anlægget udenfor er at foretrække, hvis du har holdt skildpadder i længere tid og ved præcis hvad de har brug for, så kan du give dem det bedste liv ude. Men er du ny indenfor skildpadder, eller vil du bare gerne have et fedt anlæg indenfor, så er det også en mulighed. Det kræver bare du giver den et stort terrarie med masser af plads. Du skal sørge for at få et terrarie med god udluftning i, i stedet for terrarie kan man også vælge at have dem gående i et kanintremmebur (se dem her, vi anbefaler at mindste længden er 120 cm.) da udluftningen er god og kanterne høje nok til at skildpadden ikke kan kravle ud. (kanten skal være mindst 10 cm.)  

 

Når du holder flere skildpadder sammen, anbefales det ikke at der er en størrelses forskel større end 50%, og gerne mindre, og det er fordi at større skildpadder kan både bevidst, og ubevidst mobbe de mindre skildpadder, og selvom det ikke sker, kan der også komme problemer når de skal fodres, da den mindre skildpaddes lemmer og hoved nemt kan komme i vejen og ende med at blive tygget på, hvis den store skildpadde ikke ser at den er der.

Europæiske landskildpadder lever helt fint med den danske luftfugtighed, men det kan dog være en god ide at lave et fugthjørne i anlægget, da de gerne graver sig ned i den fugtige jord, og det samtidigt er vigtigt for deres skjoldvækst at de får noget fugt engang imellem.

2 små unger kan gå i et anlæg der måler 40X95, når de er helt små

2 fuldvoksne mindst 2 kvadratmeter 

Bundlag

Skildpadder skal gerne gå i plantation soil, da det holder godt på fugten, og er noget de kan grave sig ned i, det er en god ide at blandet noget flodgrus (kan findes her) i bundlaget, for at give det noget struktur som er med til at slibe neglene.

Lys og varme

Skildpadder skal have en varm ende og en kølig ende, den varme ende skal under pærerne ligge på 40 grader, det kan du måle ved hjælp af et termometer,. I den kolde ende skal der bare være ca. 20 grader (stuetemperatur), Skildpadden vil selv regulerer sin varme ved at gå fra ende, til ende. 

Det er meget vigtigt at du også har noget UV-B i dit terrarie. Det kan både fås som pærer eller lysstofrør, og med forskellige watt, jo flere watt du har, jo længere væk fra bunden skal det også være. 

Det er vigtigt at du ikke sætter dit uv lys oven på terrariet, da uv ikke kan trænge igennem glas. 

Udover det livsnødvendige lys, anbefales det også at du sætter enten en normal pære eller en LED pære eller skinne (se vores udvalg her) op i terrariet, da skildpadder er skabt til en liv i sol og lys, er det en god ide at give den et så lyst anlæg som overhovedet er muligt. 

Foder

Alle europæiske landskildpadder er herbivor, det betyder at de kun spiser plantebaseret kost, og derfor ikke må få kød. Hvis du kigger på det foder skildpadderne lever af ude i naturen, så skal det være fiberrigt, men protein, kulhydrat og kalorie fattigt, til gengæld skal det være rigt på vitaminer, mineraler og kalk, den bedste måde at overholde disse kriterier er at give dem en masse forskelligt lækkert ukrudt. 

Hvis du fodre med grønt fra fødevarer butikker, skal du være opmærksom på at det er meget proteinrigt og ikke noget skildpaddens krop er vant til, det kan gøre at skildpadden vokser for hurtigt og skabe skæv vækst og andre problematikker med årene, derfor er det bedste du kan gøre for din skildpadde at fodre den med ukrudt som skvadderkål, mælkebøtter, vejbred og brændenælder, er godt at fodre med. Roser, både blomst og blade kan også gives. 

Europæiske skildpadder går i hi om vinteren, og det er vigtigt at du giver den nogle fastedage op til, så den ikke skal bruge for meget tid på at fordøje lige inden den går i hi. Hvis du vælger at din skildpadde ikke skal gå i hi, skal du sørge for at give den nogle fastedage i løbet af vinteren, for at være sikker på den ikke får for meget foder. Om vinteren, hvor det kan være svært at finde ukrudt udenfor, kan du vælge at fodre med noget der hedder pre alpin, det er en masse tørrede urter m.m. som de sagtens kan leve af vinteren over, det kan dog være en ide at starte op på det før vinteren kommer, hvor du blander det op med det sædvanlige foder, da det kan tage lidt tid før skildpadderne, vænner sig til at spise det. Du kan også købe en masse tørrede urter og ukrudt, vi har en stort udvalg af det her hos minizoo. 

Her er en hurtig liste over ukrudt du kan samle og fodre til dine skildpadder, de er sæson bestemt og vokser derfor på forskellige tidspunkter af året. 

Græs, er både sundt og godt for deres tarmsystem, så giv endelig en masse af det

svinemælk

kløver

tidsler 

fladstjerne 

katost

stenbræk

vejbred

vikke 

høstborst

fredløs

tvetand

Burrer

døvnælder

kongepen

snerle

høgeskæg

brombær blade

hindbær blade

bøgeblade

Der er meget andet ukrudt du kan vælge at fodre din skildpadde med, dette er er kun et lille udtræk af det, så det er bare med at komme ud og samle en masser lækkert til din skildpadde. 

Foder aldrig din skildpadde med frugt, det er meget usundt og ikke egnet hverken som fuldfoder eller snack.

Kalk, vitaminer og mineraler

Det er livsvigtigt at din skildpadde får kalk, det er med til at danne skjoldet og sørger for at knogler vokser som de skal, og sådanne processer kræver meget kalk, så betyder selvfølgelig også at mængden af kalk er størst imens skildpadden vokser. (hvilket de i princippet gør hele deres liv) Hunnerne skal også have ekstra kalk når de er med æg, da de producerer skallen ved hjælp af kalk, og hvis din skildpadde ikke får nok kalk i foderet eller via kalksten, så vil den begynde at tage kalken fra skjoldet og knoglerne når den skal danne ægget, derfor er det yderst vigtigt at du sørger fro at den altid har adgang til rigeligt kalk. Især om vinteren der det vigtigt at du får givet dem noget kalk pulver over deres pre alpin, da der ikke er nok kalk i.

Da det er vigtigt du har adgang til kalk hele tiden, kan de vælge at give dem kogte æggeskaller, de er lavet af kalk, og de fleste skildpadder er vilde med at gnaske i dem. Det gode ved at koge dem først er at du er sikker på de er kimfrie. De er også med til at slibe skildpaddens næb naturligt, så det holdes pænt og kort. Æggeskallerne kan gives hele, du behøver ikke at ødelægge dem, du skal bare fjerne indholdet, og ligge skallerne i anlægget. 

Sepiaskaller er en anden fremragende måde at have kalk i anlægget hele tiden, det er ”skelettet” fra blæksprutter og det består af ren kalk. De er også fantastiske til at slibe skildpaddernes næb på en helt naturlig måde, og så holder de længe. Sepiaskaller er nemme for skildpadderne at bide i. Du kan også finde sepia ude ved havet selv, men det anbefales dog ikke, da saltindholdet i dem er alt for høj, og det kan være skadeligt for din skildpadde, derfor anbefales det at du køber dem i en forhandler. 

Du kan også bruge tomme sneglehuse, dem kan du også nemt ligge i anlægget og så skal skildpadderne nok selv spise af dem, når det er tid. 

Mange eksperter mener ikke at man kan overdoserer kalk, så det er bare med at sørge for at der er rigeligt med kalk som din skildpadde kan spise.

D3 vitamin er også vigtigt at sørge for din skildpadde får i foderet, da det er med til at hjælpe din skildpadde med at optage uv lyset som sørger for at Kalken bliver optaget og brugt i kroppen. Man har også fundet ud af at det er med til at opretholde et sundt immunforsvar. Du kan med ro i maven vælge den der hedder Calcium M D3, så er der både kalk og D3 vitamin i, du skal dog stadig have sepiaskal eller andre muligheder for kalk i terrariet. 

Hvis du har dine skildpadder gående indenfor, er det vigtigt at du giver dem D3 vitamin, især i vinterhalvåret, da du ikke kan fodre med ukrudt, men du må dog ikke give for meget, da en overdosis er giftig.  

Du kan også fodre med en multivitamin til planteædere, hvis du drysser en smule ud over foderet engang imellem, er du sikker på at de får alt det de har brug for, for at forblive sunde og raske, det er bare vigtigt at man ikke giver det for ofte, da man skal undgå overdosis af vitaminer.

 

Meget mere hos minizoo

Vi har hos minizoo et kæmpe udvalg af krybdyr og udstyr til dem, du kan både vælge terrarier fra exo terra, fra minizoo, eller du kan få special bygget dit helt eget terrarie, så det passer perfekt ind i dit hjem, du kan også både få nogen med møbel, og nogen uden, det er helt op til dig hvilket hjem dit nye krybdyr skal have, vi skal nok sørge for at hjælpe dig til den bedste løsning. Vi har en masse forskelligt indhold i form af forskelligt bundlag, skåle, huler og forskellige kunstige planter og lianer du kan dekorere dit terrarie med, så vi er sikre på at du hos os kan få dit drømmeterrarie. Vores udvalg af krybdyr er også stort, og vi har et yderst dygtigt team af medarbejdere der alle har specialiseret sig indenfor forskellige dyr og artikler til dem, derfor skal vi nok sørge for at du får den bedste vejledning til den allerbedste start med dit nye krybdyr. 

Du er altid velkommen til at komme ned i en af vores butikker og få en snak, eller du kan ringe eller skrive til os enten på e-mail eller på Facebook, så skal vi nok vende tilbage så hurtigt som muligt.

Få del af de spænende nyheder!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag mails omkring gode tilbud og rabatter.

Hund