RTU Xtra insektspray 750 ml

Producent: Tanaco
RTU-Xtra er klar til brug, lugtfri, og pletter ikke. RTU-Xtra virker øjeblikkeligt og har også en vis langtidsvirkning - afhængig af underlagets beskaffenhed.

RTU-Xtra kan anvendes til bekæmpelse af en lang række flyvende og krybende insekter indendørs samt på altaner og terrasser, bl.a. fluer, myg, hvepse, kakerlakker, myrer, sølvfisk, ørentviste, bænkebidere, møl, edderkopper m.v. i beboelsesrum, lagerrum, storkøkkener, levnedsmiddelvirksomheder sam på altaner og terrasser, hvor myrerne generer. Undgå at behandle områder, der kommer i direkte kontakt med fødevarer samt dyr og mennesker. Omrystes før brug. Overdæk akvarier og fjern fuglebure under behandlingen. Må ikke anvendes på planter. Krybende og kravlende insekter: Sprøjt direkte på insekterne, deres skjul og opholdssteder. Spraydåsen holdes i en afstand af ca. 50 cm fra overfladen, der skal behandles. Der anvendes 4 tryksprøjt af 1 sek. pr. løbende meter. Langtidsvirkningen forringes ved sprøjtning på steder, der ofte afvaskes. Flyvende insekter: Sprøjt op og ud i rummet og i en afstand af ca. ½ meter til de flyvende insekter. Sprøjt ca. 4 sek. pr m². Vask huden efter arbejdet. Spraydåsen indeholder ingen skadelige drivgasser. Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter indendørs samt på altaner og terrasser. Må ikke anvendes i stalde, hønse-huse, væksthuse og lignende. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugs-anvisningen nævnte Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Opbevares frostfrit. Midlet indeholder permethrin. Kan udløse alergisk reaktion.

Pris: DKK 259,00

Antal på lager: 13  Kun 3 på lager
Omgående levering

Læg i kurv
  • Størrelse: 750 ml.
  • Forsendelsesvægt: 0,9 Kg.
  • Producent: Tanaco
Lagerstatus i butikker
  Tårnby, Postnr. 2770 Tårnby Torv 7
Lagerantal: 3
  Hørsholm, Postnr. 2970 Hørsholm Midtpunkt 135
Lagerantal: 3
  Vanløse, Postnr. 2720 Vanløse Torv 1
Lagerantal: 2
  Huntershop Islands brygge, Postnr. 2300 Njalsgade 24
Lagerantal: 2
  Hunter Valby, Postnr. 2500 Valby Torvegade 13
Lagerantal: 3

Lagerstatus til postordre
 Antal på lager til forsendelse: 3
Leveringstid: Omgående levering
© www.minizoo.dk