Måleudstyr til ferskvandsakvarier

 

Som indehaver af et akvarium er det vigtigt at tjekke fra tid til anden, om vandet har de rette værdier. På den måde er du sikker på at give dine fisk de bedst mulige levevilkår. Vi har alt lige fra elektroniske målere og bokse med testsæt til målesæt af forskellige værdier, fx ammonium, nitrit og nitrat, pH-værdi, ilt, GH, kobber og klorin. Og meget mere. Vi har også termometre, prober og kalibreringsvæsker – kort sagt: Vi har alt, hvad du skal bruge, inden for måleudstyr til ferskvandsakvarier.

Vigtigheden af de rette værdier

Som nyslået akvarist kan det virke overvældende, at man – ud over at sørge for den rette vandtemperatur, dekoration og egnede vandplanter til dine valgte fisk – også skal sørge for at have styr på vandværdierne i akvariet. Det er ikke desto mindre ret vigtigt, da forhøjede værdier af enten det ene eller det andet kan være skadeligt for både fisk og planter i akvariet.

 

CO2

Hvis indholdet af CO2 i vandet er for lavt, trives dine akvarieplanter fx ikke. Det er nemlig CO2 – kuldioxid – der søger for, at planterne vokser og bliver sunde og grønne. Det er nemt og enkelt at berige vandet med CO2 med nogle af produkterne her hos MiniZoo.

 

Vandets pH-værdi

Vandets surhed måles på en pH-skala, der går fra 0-14. Middelværdien – den neutrale værdi – ligger på 7. Hvis værdien er lavere, siger man, at vandet er surt. Er værdien højere end 7, siger man, at vandet er alkalisk – basisk. pH-værdien i et akvarium varierer i løbet af dagen; ved dagslys er værdien højere end om natten, hvilket bl.a. skyldes planterne i akvariet og deres udledning af CO2. Værdien skal imidlertid ikke gerne ligge uden for området 6,8-7,5, når der er tale om indendørsakvarier. Gør den det, er det vigtigt at tjekke for bl.a. ammoniak jævnligt, da for surt eller for basisk vand kan gøre stor skade på både fisk og planter.

 

Hold øje med dine fisk

Måleudstyr er vigtigt, men øjnene og din sunde fornuft er heller ikke at kimse af. Som akvarieejer er det vigtigt, at du holder godt øje med dine fisks adfærd og akvariets tilstand. Er glasset rent, eller er der øget algevækst? Svømmer fiskene omkring, eller er de mindre livlige end sædvanligt, og snapper de efter vejret? Er vandet klart eller grumset? Og så fremdeles. Løbende vedligehold af akvariet er vigtigt og bidrager i høj grad til dine fisks velbefindende. Og så ser et vedligeholdt akvarium bare bedre ud i stuen end et med uklart, grumset vand og sløve fisk.

© www.minizoo.dk